Zamnknij

Radoscteatrujp.pl

Radoscteatrujp.pl
single page image

Opis zajęć

Szczegóły

Teatr w swoim pierwotnym sensie jest zdolnością ludzi do obserwowania siebie w działaniu, jest sztuką przyglądania się samym sobie. Pomaga nam zrozumieć siebie, swoje zachowania i emocje. Nie tylko dostarcza rozrywki, ale jest pożyteczny – daje radość, ale i pomaga dowiedzieć się czegoś o sobie. 

Prowadzone przeze mnie zajęcia teatralne mają na celu rozbudzić teatr, który każdy człowiek ma w sobie. 

Teatr to my – nasze historie, przeżycia, emocje i doświadczenia. Proponuję warsztaty zakończone autorskimi spektaklami, w których uczestnicy opowiadają o tym, kim są; o tym, co ich
zastanawia; o tym, co ich cieszy; wreszcie o tym, co ich denerwuje czy martwi; co interesuje.

Nie będziemy odtwarzać, ale staniemy się TWÓRCAMI.

Zapraszam na teatr, który będzie podróżą w głąb siebie, podróżą sentymentalną, czasami smutną, czasami radosną, na pewno prawdziwą.

Po co?

Warsztaty rozwijają kreatywność, wykształcają umiejętność dobrego opowiadania, uczą wnikliwego obserwowania otaczającej nas rzeczywistości. 

Zajęcia teatralne to szczególna forma aktywności i ekspresji twórczej. Wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój uczestników, pomagają odkryć własne możliwości. Rozwijają podstawowe narzędzia aktorskie – ciało, głos, emocje i wyobraźnię. Kształcą swobodę i otwartość w kontaktach z innymi. Uczą pewności siebie, nazywania i okazywania emocji, rozwijają kreatywność, uruchamiają wrażliwość. Pokazują jak czytać i interpretować literaturę. Integrują grupę i kształcą umiejętność pracy w zespole. Są dyskusją i teatralną opowieścią o sprawach naprawdę istotnych.   

Na zajęciach wykorzystywane są metody pedagogiki teatru, gry i zabawy teatralno-aktorskie; ćwiczenia integrujące grupę, rozwijające kreatywność i wyobraźnię; ćwiczenia i zabawy improwizacyjne; ćwiczenia ze świadomości ciała i ruchu scenicznego; metody aktywizujące; metody z repertuaru pedagogiki zabawy i pedagogiki przeżyć; techniki i strategie animacyjne; metody pracy nad postacią; elementy zajęć z emisji głosu i techniki mowy; elementy zajęć z analizy i interpretacji tekstów.

Najważniejsza jest radość tworzenia.