Zamnknij

Radoscteatrujp.pl – Joanna Pietraszek

Radoscteatrujp.pl – Joanna Pietraszek
single page image

Oferta

Szczegóły

Oferta dotyczy zajęć w Warszawie i najbliższych okolicach. Zajęcia mogą być prowadzone dla każdej grupy wiekowej – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

W ofercie warsztaty teatralne, lekcje teatralne, warsztaty scenopisarskie i inne zajęcia teatralne. Zajęcia mogą prowadzić do wystawienia  spektaklu, których twórcami będą uczestnicy zajęć. Ideą jest to, aby uczestnicy mogli poprzez teatr wyrazić siebie, żeby mogli opowiedzieć o tym, o czym mówić chcą.

Zapraszam do współpracy TEATRY, DOMY KULTURY, PLACÓWKI EDUKACYJNE I WYCHOWAWCZE, a także OSOBY PRYWATNE.

W ofercie zarówno zajęcia jednorazowe, jak i cykliczne. Cena (uzależniona od wieku uczestników, liczebności grupy, rodzaju warsztatów) ustalana jest każdorazowo.

Dostępne są jednorazowe warsztaty tematyczne z następujących obszarów:

# Technika improwizacji

# Ruch sceniczny z elementami teatru fizycznego

# Mimika, ekspresja i plastyka ciała

# Kreatywność i ekspresja artystyczna

# Wyobraźnia, praca z emocjami

# Praca z rekwizytem

# Kultura żywego słowa – elementy emisji głosu i techniki mowy

# Praca z tekstem scenicznym

# Teatr jest w nas – narzędzia do tworzenia autorskiego spektaklu